Race Results for Race No. 117 runs on 29-09-2021
Distance1200
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
2 ANGEL HEART 56 Ramanathan R P.Sai Kumar 1:14.030
3 SKYLIGHT 53 K. S. Mandanna Kuldeep Singh 1:14.162
4 MS BOSS 55.5 Dr.Anil Kumar Ashhad Asbar 1:14.442
5 KATAHDIN 54 Saddam Iqbal G Manikandan 1:14.487
6 TUDOR 52.5 B.Suresh Koshi Kumar 1:14.571
7 RIPPLING WATERS 55.5 R.Foley Nakhat Singh 1:14.699
8 SHALEM 60 J.Sebastian Nikhil Naidu 1:14.998
9 CELERITAS 59 Vishesh M. P. Mukesh Kumar (hyd) 1:15.013
10 RHIANNON 55.5 P.Krishna C Umesh 1:15.296
11 EXCELLENT PHOENIX 58.5 Fahad Khan S.Antony Raj 1:16.224
12 STARLIGHT 58.5 Ajith Kumar V S Kabdhar 1:17.449